Välkommen till

Ytaab

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Vi arbetar för långsiktiga samarbeten och avtal.

Ytaab - mark- och anläggningsarbeten
Ytaab - mark- och anläggningsarbeten
Ytaab

YTAAB är ett familjeföretag grundat 1995 av Anders Persson.

Det startade i Ystad med skottkärra och skyffel. Har under åren växt i balanserad takt och har idag 25 anställda med södra och mellersta Skåne som arbetsområde.

Vi är ett modernt och anpassningsbart företag som hela tiden utvecklas efter våra kunders krav på både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. VD är Daniel Persson.

Ytaab

Ytaab i korthet

Kvalitet istället för kvantitet

Ytaab

Vi prioriterar våra fasta kunder för att vi alltid ska kunna leverera med avtalad kvalité vid rätt tidpunkt och plats. Vi ser de bindande kraven från kunden som en miniminivå.

Långsiktiga relationer

Ytaab

Vi arbetar efter att skapa långsiktiga kundrelationer och lägger stor vikt vid att ge kunden ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och vi vill visa att vi bryr oss om varje enskilt projekt.

Våra kunder är främst verksamheter inom den offentliga sektorn och företag där vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbete.

Komplexa projekt

Ytaab

De flesta i vår personalstyrka har jobbat inom anläggningsyrket i många år och besitter en stor kompetens och erfarenhet.

Det gör av vi har kunskapen att utföra komplexa projekt inom alla delar av mark- och anläggningsbranschen.

Kvalitet- och miljöpolicy

Ytaab
Kvalitet är ledordet genom hela vår verksamhet och vi verkar för att vårt miljörbete stimulerar våra kunder och leverantörer till egna miljöförbättringar. Läs vår Kvalitets-och miljöpolicy.

Vi är ISO certifierade sedan 2017 i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001

Totalentreprenörer

Ytaab
Vi har ett stort kontaktnät i branschen och tar oss an projekt både som totalentreprenör och i samverkan med andra entreprenörer. Vi lägger stor vikt vid att ha bra leverantörer.

Vi ställer höga krav på oss själva. Dessa krav har vi även på våra leverantörer. Det ger en trygghet för kunden och bästa förutsättningar för en bra slutprodukt.

Uppdaterad maskinpark

Ytaab
Vi har en egen maskinpark med anläggningsmaskiner i alla storlekar. Vi uppdaterar och ser årligen över denna för att ligga i framkant och möta upp dagens miljökrav.

Om oss

Ytaab startades 1995 med en skottkärra och skyffel av Anders Persson och har därefter utvecklats i lagom takt tills där vi är idag med ca 25 kompetenta medarbetare.

Ytaab

Vårt arbetsområde

Vi verkar i hela Skåne.